Nederduitsch Hervormde Gemeente Rooihuiskraal

Sondae Oggenddiens: 09H00
Sondae Aanddiens: 17H30

Santie en Konstantynstraat
The Reeds, X9
Centurion

Tel: +27 (0) 12 657 1281
Faks: +27 (0) 86 458 9437

Posadres:
Posbus 325
Rooihuiskraal
0154

GPS-Koordinate:
-25.903445, 28.135855
S 25 54.2067, E 028 8.1513

Leraar
Ds. Jaco Vogel
+27 (0) 82 788 4877
Epos 

Sekretariële Beampte
Ilonka Vis
+27 (0) 71 103 0822
Epos

Koster
Eric Wiggil
+27 (0) 72 540 8284

Bankbesonderhede
Nederduitsch Hervormde Kerk Rooihuiskraal
Absa Tjekrekening: 2890580400
Takkode: 632005 
Verwysing: Sit asb u voorletters en van as verwysing op die bankstaat in.

Padkaart