Wie is ons

Kerkwees in die huidige tyd waarin ons leef trotseer baie uitdagings. Dit beteken dat geloof dus ook uitdagings ervaar. Die kerk as liggaam van Christus het die roeping om die evangelie uit te dra en daar is heelwat Bybelse tekste wat hierdie opdrag van kerk en gelowig wees omskryf. 

As deel van die liggaam van Christus streef ons daarna om gerig deur die Woord ‘n dienende geloofsgemeenskap te wees. Om deel te wees van ‘n gemeente beteken om deel te wees van mekaar se lewe. 

In hierdie geloofsgemeenskap sit ons saam om ‘n tafel en deel ons dit wat ons ontvang. Wanneer Jesus die eerste keer aan sy dissipels die Nagmaal bedien, sê hy aan hulle: “Neem dit en gee dit vir mekaar aan.” (Lukas 22:17). 

Ons wil hierdie opdrag oor die wye spektrum van ons geloof en kerkwees toepas. Ons wil nie net ontvang nie, maar ook deel. Soos enige huisgesin sit ons saam aan ‘n tafel en deel in mekaar se lewe. Ons lag saam, ons huil saam en ons verskil van mekaar. 

Ons weet dat God se genade die baken van Lig en Hoop is wat ons almal nodig het. Ons bou saam aan ‘n geloofstuiste tot eer van God se naam. Gemeente Rooihuiskraal is ‘n dienende gemeente wat volg in die voetspore van Christus en optree as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra. (Filippense 2: 15-16).

Ds. Jaco Vogel

Epos